سخنرانی کونان فرنچ؛ مدیرعامل موسسه بین المللی پول، صندوق بین المللی پول، بانک ها و رمزارزها

موج بعدی فناوری های مالی در حوزه ی سرعت بخشیدن و تغییر در نحوه ذخیره و انتقال ارزش در اقتصاد است. ارزهای رمزپایه Blockchain ، فن آوری های جدید احراز هویت ، اتوماسیون سیستم ها با API ها و دستگاه های متصل به اینترنت هوشمند ، همگی در حال شکل دادن مجدد به اکوسیستم مالی و نقش پول هستند. بانک های مرکزی و بخش عمومی در حال مطالعه این تحولات و ارزیابی فناوری های جدید برای استفاده خود در نسل بعدی پول بانک مرکزی و خدمات دولت هستند.

توجه به رمزارزها و فناوری بلاکچین توسط بانک های مرکزی طی چند سال گذشته در کانادا ، انگلیس ، فرانسه ، سوئد ، هلند ، هند ، روسیه ، سنگاپور ، ژاپن و چین قابل توجه بوده است ، ماهانه بانک های بیشتری به این لیست می پیوندند. بانکهای مرکزی می توانند از فناوری رمز ارز بلاکچین برای افزایش شفافیت ، کاهش بیشتر اتکا به پول نقد و هزینه های مربوط به آن و سیستم های تسویه حساب در نتیجه کاهش سرمایه وثیقه در کل اقتصاد استفاده کنند. با این حال ، پیش بینی احتمالی اختلال در نقش ها و ساختارهای فعلی در بازار قابل توجه و دشوار است.

در همین حین ، صنعت خدمات مالی همچنان به سرمایه گذاری در منابع و افزایش زیرساخت های سیستم های جدید مبتنی بر بلاکچین و فناوری های تاییده ی تراکنش ها برای نسل بعدی زیرساخت های مالی ادامه می دهد. کنسرسیوم های Hyperledger و R3 ، آزمایشگاه های بانکی و شرکت های فناوری بلاکچین در حال ساخت سیستم هایی برای زیرساخت های بازار با مثالهای برجسته در DTCC در ایالات متحده و ASX در استرالیا هستند. کوین ها راه حل سودمندی پروژه دیگری است که به پتانسیل تغییرات واقعی اشاره دارد و باید به طور گسترده تری مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. این تلاش مشترک UBS ، BNY Mellon ، Deutsche Bank ، Santander و ICAP در حال ایجاد شکل جدیدی از پول نقد دیجیتال ، تنظیم استاندارد صنعت برای تسویه و تسویه معاملات از یک زنجیره ی کدهای توزیع شده است. بسته به چگونگی رشد جهانی آن ، کوین هایی از این دست می توانند برای ارزهای موجود در زنجیره بلاک تأثیرگذار باشند.

فناوری های رمزنگاری بلاکچین و کوین های فرصت های مهیجی را برای نوآوری ، تغییر کارایی سیستم و بهبود شفافیت فراهم می کنند.

در حال حاضر چالش های جدیدی را معرفی میشوند  زیرا چارچوب های نظارتی و سازوکارهای نظارتی تازه درک این فناوری جدید را آغاز کرده اند. آوردن مهارت ها و تخصص های فن آوری جدید به نهادهای نظارتی و صیانتی ، عنصر مهمی در تحول پیش رو خواهد بود .

در کنار جلسات بهار که در بانک جهانی / صندوق بین المللی پول برگزار شدند ، IIF و Citi میزگردی را برای روسای بانک های مرکزی و رهبران بخش عمومی برگزار کردند تا در مورد پول دیجیتال ، تأثیرات مثبت آن و فرصت های تسریع و تعمیق حرکت فناوری بلاکچین بحث کنند. هدف ما بهبود درک است تا بتوانیم به صنعت خدمات مالی کمک کنیم مزایای کامل این فناوری جدید را بدست آورند.

سخنرانی کونان فرنچ؛ مدیرعامل موسسه بین المللی پول، صندوق بین المللی پول، بانک ها و رمزارزها

موج بعدی فناوری های مالی در حوزه ی سرعت بخشیدن و تغییر در نحوه ذخیره و انتقال ارزش در اقتصاد است. ارزهای رمزپایه Blockchain ، فن آوری های جدید احراز هویت ، اتوماسیون سیستم ها با API ها و دستگاه های متصل به اینترنت هوشمند ، همگی در حال شکل دادن مجدد به اکوسیستم مالی و نقش پول هستند. بانک های مرکزی و بخش عمومی در حال مطالعه این تحولات و ارزیابی فناوری های جدید برای استفاده خود در نسل بعدی پول بانک مرکزی و خدمات دولت هستند.

توجه به رمزارزها و فناوری بلاکچین توسط بانک های مرکزی طی چند سال گذشته در کانادا ، انگلیس ، فرانسه ، سوئد ، هلند ، هند ، روسیه ، سنگاپور ، ژاپن و چین قابل توجه بوده است ، ماهانه بانک های بیشتری به این لیست می پیوندند. بانکهای مرکزی می توانند از فناوری رمز ارز بلاکچین برای افزایش شفافیت ، کاهش بیشتر اتکا به پول نقد و هزینه های مربوط به آن و سیستم های تسویه حساب در نتیجه کاهش سرمایه وثیقه در کل اقتصاد استفاده کنند. با این حال ، پیش بینی احتمالی اختلال در نقش ها و ساختارهای فعلی در بازار قابل توجه و دشوار است.

در همین حین ، صنعت خدمات مالی همچنان به سرمایه گذاری در منابع و افزایش زیرساخت های سیستم های جدید مبتنی بر بلاکچین و فناوری های تاییده ی تراکنش ها برای نسل بعدی زیرساخت های مالی ادامه می دهد. کنسرسیوم های Hyperledger و R3 ، آزمایشگاه های بانکی و شرکت های فناوری بلاکچین در حال ساخت سیستم هایی برای زیرساخت های بازار با مثالهای برجسته در DTCC در ایالات متحده و ASX در استرالیا هستند. کوین ها راه حل سودمندی پروژه دیگری است که به پتانسیل تغییرات واقعی اشاره دارد و باید به طور گسترده تری مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. این تلاش مشترک UBS ، BNY Mellon ، Deutsche Bank ، Santander و ICAP در حال ایجاد شکل جدیدی از پول نقد دیجیتال ، تنظیم استاندارد صنعت برای تسویه و تسویه معاملات از یک زنجیره ی کدهای توزیع شده است. بسته به چگونگی رشد جهانی آن ، کوین هایی از این دست می توانند برای ارزهای موجود در زنجیره بلاک تأثیرگذار باشند.

فناوری های رمزنگاری بلاکچین و کوین های فرصت های مهیجی را برای نوآوری ، تغییر کارایی سیستم و بهبود شفافیت فراهم می کنند.

در حال حاضر چالش های جدیدی را معرفی میشوند  زیرا چارچوب های نظارتی و سازوکارهای نظارتی تازه درک این فناوری جدید را آغاز کرده اند. آوردن مهارت ها و تخصص های فن آوری جدید به نهادهای نظارتی و صیانتی ، عنصر مهمی در تحول پیش رو خواهد بود .

در کنار جلسات بهار که در بانک جهانی / صندوق بین المللی پول برگزار شدند ، IIF و Citi میزگردی را برای روسای بانک های مرکزی و رهبران بخش عمومی برگزار کردند تا در مورد پول دیجیتال ، تأثیرات مثبت آن و فرصت های تسریع و تعمیق حرکت فناوری بلاکچین بحث کنند. هدف ما بهبود درک است تا بتوانیم به صنعت خدمات مالی کمک کنیم مزایای کامل این فناوری جدید را بدست آورند.