رمزارزهاتون رو نگه دارید

بیت کوین و اتریوم در شاخص تمامی صندوق های سرمایه گذاری رمزارز جز کم ریسک ترین رمزارزها به حساب می آیند.

داده های Delphi Digital  نشان میدهند که نگه داشتن بیتکوین و اتریوم سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در سایر پول های دیجیتال داشته اند و این رویه رو به رشد و ادامه دار خواهد بود.

اما فراتر باید برویم، طبق تحلیل ها سرمایه گذاری در بازارهای بورسی و اوراق بهادار در دو دهه گذشته در بالاترین سطح بازدهی خود بوده اند. اما با این حساب باز هم خبرگان بازار نسبت به خرید تک سهم از یک شرکت را اکیدا کار درستی نمیدانستند و برای جبران خطرات ریزش احتمالی پیشنهاد سبد سهام را میدادند.

اما در مورد رمزارزها، درسته که نگرانی های زیادی درمورد امنیت، اینده و نحوه ی برخورد حاکمیت ها با این پدیده ی جدید هزاره ی سوم وجود دارد. اما بی شک بعد از پدید آمدن این موضوع نمیتوان از شیوع و گسترش آن جلوگیری کرد.

سرمایه گذاری برروی بیتکوین طبق داده های DeFi (مرکز اقتصاد غیرمتمرکز) میتواند یکی از بهترین منابع درآمدزایی در دوسال آینده باشد.

اما سوال مهم تر اینجاست، سرنوشت رمزارزهای بعد از تبدیل شدن به یک ارز مبادله ای چه خواهد شد؟

ارز دیجیتال چه خواهد شد؟

تا به امروز خیلی از افراد از ارزهای دیجیتال برای طی کردن راه های صدساله در یک شب استفاده کرده اند.

اما در اینده ای نه چندان دور معادلات دنیای مدرن با امروز بسیار تفاوت خواهد کرد و رمزارزهای حکومتی و یا جهانی جای خود را با پول های به اصطلاح فیات عوض خواهند کرد، و طبیعتا به دلیل قرارگرفتن رمزارزها در زنجیره ی بلوک امکان ایجاد تورم به صفر نیل خواهد کرد و ارزش گذاری بر اساس رمزارزها صورت خواهد پذیرفت. در آن زمان رمزارزها تلورانس کمتری از نظر ارزش پیدا خواهند کرد.

در نتیجه بهتر است بدانید دیر یا زود رمزارزها از یک موجودیت سرمایه افرین و زایشی تبدیل به یک ارز مبادله خواهند شد.

اینکه دقیقا چه زمانی این اتفاق رقم بخورد، و یا کلا رمزارزهای به مانند سایر فناوری های پدید آمده و محو شده در طول تاریخ به زباله دان تاریخ بپیوندند به تصمیماتی گره خواهد خورد در لایه ی بالایی قدرت توسط حکام و صاحبان قدرت در دنیا میگیرند.

سیدمحمدمهدی متولیان/ کوبکس

رمزارزهاتون رو نگه دارید

بیت کوین و اتریوم در شاخص تمامی صندوق های سرمایه گذاری رمزارز جز کم ریسک ترین رمزارزها به حساب می آیند.

داده های Delphi Digital  نشان میدهند که نگه داشتن بیتکوین و اتریوم سود بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در سایر پول های دیجیتال داشته اند و این رویه رو به رشد و ادامه دار خواهد بود.

اما فراتر باید برویم، طبق تحلیل ها سرمایه گذاری در بازارهای بورسی و اوراق بهادار در دو دهه گذشته در بالاترین سطح بازدهی خود بوده اند. اما با این حساب باز هم خبرگان بازار نسبت به خرید تک سهم از یک شرکت را اکیدا کار درستی نمیدانستند و برای جبران خطرات ریزش احتمالی پیشنهاد سبد سهام را میدادند.

اما در مورد رمزارزها، درسته که نگرانی های زیادی درمورد امنیت، اینده و نحوه ی برخورد حاکمیت ها با این پدیده ی جدید هزاره ی سوم وجود دارد. اما بی شک بعد از پدید آمدن این موضوع نمیتوان از شیوع و گسترش آن جلوگیری کرد.

سرمایه گذاری برروی بیتکوین طبق داده های DeFi (مرکز اقتصاد غیرمتمرکز) میتواند یکی از بهترین منابع درآمدزایی در دوسال آینده باشد.

اما سوال مهم تر اینجاست، سرنوشت رمزارزهای بعد از تبدیل شدن به یک ارز مبادله ای چه خواهد شد؟

ارز دیجیتال چه خواهد شد؟

تا به امروز خیلی از افراد از ارزهای دیجیتال برای طی کردن راه های صدساله در یک شب استفاده کرده اند.

اما در اینده ای نه چندان دور معادلات دنیای مدرن با امروز بسیار تفاوت خواهد کرد و رمزارزهای حکومتی و یا جهانی جای خود را با پول های به اصطلاح فیات عوض خواهند کرد، و طبیعتا به دلیل قرارگرفتن رمزارزها در زنجیره ی بلوک امکان ایجاد تورم به صفر نیل خواهد کرد و ارزش گذاری بر اساس رمزارزها صورت خواهد پذیرفت. در آن زمان رمزارزها تلورانس کمتری از نظر ارزش پیدا خواهند کرد.

در نتیجه بهتر است بدانید دیر یا زود رمزارزها از یک موجودیت سرمایه افرین و زایشی تبدیل به یک ارز مبادله خواهند شد.

اینکه دقیقا چه زمانی این اتفاق رقم بخورد، و یا کلا رمزارزهای به مانند سایر فناوری های پدید آمده و محو شده در طول تاریخ به زباله دان تاریخ بپیوندند به تصمیماتی گره خواهد خورد در لایه ی بالایی قدرت توسط حکام و صاحبان قدرت در دنیا میگیرند.

سیدمحمدمهدی متولیان/ کوبکس