مایکروسافت می خواهد از بلاک چین اتریوم برای مبارزه با دزدی در محصولاتش استفاده کند

سیستم عامل ویندوز و مجموعه Office همیشه بهترین عملکرد را در هر سیستم عاملی داشته اند. بنابراین ، جای تعجب نیست که مایکروسافت ، توسعه دهنده هر دو محصول ، سخت تلاش می کند تا اقدامات ضد سرقت را ایجاد کند.

در مقاله جدیدی که توسط بخش تحقیقات مایکروسافت با مشارکت محققان علی بابا و دانشگاه کارنگی ملون منتشر شد ، غول نرم افزاری مستقر در ردموند یک سیستم تشویقی مبتنی بر بلاک چین را برای تقویت کمپین های مبارزه با سرقت مورد مطالعه قرار داد.

همانطور که از عنوان تحقیق با عنوان “Argus: یک سیستم تشویق کاملاً شفاف برای کمپین های سرقت دیجیتالی” نشان می دهد ، سیستم جدید مایکروسافت بر جنبه شفافیت فناوری بلاک چین تکیه دارد. آرگوس که بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده است ، قصد دارد با حفاظت از داده های جمع آوری شده از جمعیت باز ناشناس گزارشگران سرقت ، یک مکانیسم تشویقی بی اعتماد ارائه دهد.

این مقاله می افزاید: “ما این را به عنوان یک مشکل سیستم غیرمتمرکز می بینیم ،” در اجرا ، ما بر مجموعه ای از موانع اجتناب ناپذیر برای اطمینان از امنیت با وجود شفافیت کامل غلبه می کنیم. “

Argus با استفاده از الگوریتم مربوط به علامت مربوطه ، که در مقاله به تفصیل شرح داده شده است ، امکان بازگشت منابع دزدده شده را به منبع فراهم می کند. همچنین با عنوان “اثبات نشت” ، هر گزارش محتوای نشتی شامل یک روش پنهان کردن اطلاعات است. به این ترتیب ، هیچ کس به جز اطلاع دهنده نمی تواند همان نسخه علامت گذاری شده را بدون داشتن آن گزارش کند.

این سیستم همچنین دارای ضمانت های کاهش انگیزه است تا از اطلاع رسانی مجدد یک محتوای نشت شده به صورت متقابل با نام مستعار مختلف جلوگیری کند. در این گزارش آمده است: “با امنیت و کاربرد آرگوس ، امیدواریم کمپین های مبارزه با سرقت در جهان واقعی با تغییر در مکانیسم تشویقی کاملاً شفاف مثر واقع شوند.”

این مقاله با بیان جزئیات هزینه های شبکه اتریوم ، توضیح داد که تیم چندین عملیات رمزنگاری را بهینه کرده است “به طوری که هزینه گزارش دزدی دریایی به هزینه معادل ارسال حدود ۱۴ معامله انتقال ETH برای انجام در شبکه عمومی اتریوم کاهش می یابد ، که این امر در غیر این صورت با هزاران معامله مطابقت دارد. “