خرید و فروش ارز دیجیتال

اولین هدف ما، ایجاد فضایی ایمن برای مبادلات و حفظ دارایی‌های مشتریان است. در همین راستا برای تشکیل هسته‌ی اولیه تیم توسعه، تماما از برنامه‌نویسان دارای سابقه‌ی فعالیت در حوزه‌ی امنیت سایبری استفاده شده است. در طول توسعه و همچنین در زمان بهره‌برداری از محصول همواره نکات امنیتی به صورت محوری مورد توجه بوده‌اند. برای اطمینان بیشتر از تدابیر امنیتی اتخاذ شده، با همکاری مراکز تحقیقاتی معتبر، ارزیابی‌های امنیتی رسمی روی سامانه‌ی کوبکس با موفقیت انجام شده است.