پاسخ خود را پیدا نکردید؟

اگر پاسخ سوالات خود را در بین سوالات پر تکرار نیافتید می توانید از روشهای زیر اقدام کنید:

چت بات

از طریق ایکون پایین سمت راست با همکاران پشتیبانی در ارتباط باشید

از طریق ایمیل با همکاران پشتیبانی در ارتباط باشید

info@cobex.ir

تلفن

از طریق تلفن با همکاران پشتیبانی  در ارتباط باشید 

۰۲۱-۹۱۰۹۲۴۵۱

از طریق کانال تلگرام در جریان اخرین اخبارکوبکس باشید

cobex_ir@