پیش بینی افزایش سختی معادلات زنجیره بلاک با وجود سخت گیری های چین علیه ماینرهای فعال برروی سرورهای خارجی

دشواری استخراج بیت کوین ممکن است برای اولین بار بعد از محدودیت های سخت گیرانه چین در ماه مه افزایش یابد.

افزایش سریع سطح زیرساخت استخراج بیتکوین در آمریکای شمالی و برگشت ماینرهای چینی از سرور سایت های میزبانی خارج از کشور دو تا از اصلی ترین دلایلی هستند که استخراج رمزارزها را سخت تر میکنند.

سختی استخراج یک واحدی است که مبنی بر میزان پاداش بیتکوینی که هر دستگاه ماینر برای حل کردن هر معادله ی بلوک دریافت دریافت میکند. زمانی که سختی استخراج بالا میرود هر ماینر مجبور به افزایش قدرت پرداز اطلاعات برای به دست آورد بیتکوین میباشد، که این مسئله باعث کاهش حاشیه ی سود هر ماینر میشود. هر چه مقدار بیتشری ماینر در شبکه باشند سختی استخراج بالاتر رفته و شبکه ی بیتکوین ایمن تر خواهد بود.

سختی استخراج بصورت مداوم پس از دستور دولت مرکزی چین به مقامات محلی مبنی بر اقدام برای خارج کردن ماینرهای فعال از شبکه از تاریخ ۲۱ می سال جاری کم شده بود. طبق آخرین اطلاعات در ۱۷ جولای پس این اقدام چین این پروسسه و سختی به ۱/۴ حالت عادی رسیده بود.

برای اولین بار بعد از این اقدامات چین، به نظر میرسد در تغییرات جدید هفته ی آینده اتفاقات مثبتی رخ دهد تا میزانی سختی استخراج چیزی معادل ۱.۷۵ درصد با توجه به گزارش روز شنبه خبرنامه ی ماینین لوکسور مستقر در سیاتل افزایش یابد.

نیک هانسن مدیرعامل شرکت لوکسور اینگونه اذعان کرد که:

میتوان گفت قبل تر از محدودیت های چین، شرکت های بزرگ ماینینگ در آمریکای شمالی همچون ماراتن و رایوت که از قبل عملیات استخراج خود را با نگاه به افزایش غیرمنتطره قیمت بیتکوین در اوایل سال ۲۰۲۱ افزایش داده بودند نیز یکی دیگر از عوامل سختی های اعمالی جدید هستند

هانسن اضافه کرد : “در حالی که در آن زمان شاهد افت بزرگ هش ریت در سراسر شبکه بودیم ، سایر استخراج کنندگان نیز در حال استقرار سخت افزار جدید بودند.”

با توجه به تیتر خبر انتظار میرفت این سختگیری ها در چین و بیرون رفتن بسیاری از این ماینرها از شبکه افت شدیدی در سختی حل معادلات بلوک ایجاد کند، اما با توجه به اسقرار سطح وسیعی از تجهیزات استخراج در امریکای شمالی، نه تنها روند سختی کم نشده، حتی متوقف نشده و انتظار میرود در ماه آینده سخت تر نیز گردد و حاشیه سود ماینرها کم و کم تر از گذشته شود.

و اما ایران میتوانست با تولید برق در طول ۵ سال اخیر و تسهیل روند استقرار و فعالیت ماینرها در کشور یکی از بزرگترین کشورهای میزبان ماینرها باشد تا بتواند قدرت بی بدیلی در حوزه ی کنترل منابع آینده ایجاد کند که متاسفانه باز هم از این قافله عقب ماندیم. امید است در آینده پیش رو بتوان این عقب ماندگی را جبران نموده و با توجه به سطح منابعی که ایران دارد میتواند بخش زیادی از این بازار را از آن خود کند.

س.م.م متولیان/ کوبکس

پیش بینی افزایش سختی معادلات زنجیره بلاک با وجود سخت گیری های چین علیه ماینرهای فعال برروی سرورهای خارجی

دشواری استخراج بیت کوین ممکن است برای اولین بار بعد از محدودیت های سخت گیرانه چین در ماه مه افزایش یابد.

افزایش سریع سطح زیرساخت استخراج بیتکوین در آمریکای شمالی و برگشت ماینرهای چینی از سرور سایت های میزبانی خارج از کشور دو تا از اصلی ترین دلایلی هستند که استخراج رمزارزها را سخت تر میکنند.

سختی استخراج یک واحدی است که مبنی بر میزان پاداش بیتکوینی که هر دستگاه ماینر برای حل کردن هر معادله ی بلوک دریافت دریافت میکند. زمانی که سختی استخراج بالا میرود هر ماینر مجبور به افزایش قدرت پرداز اطلاعات برای به دست آورد بیتکوین میباشد، که این مسئله باعث کاهش حاشیه ی سود هر ماینر میشود. هر چه مقدار بیتشری ماینر در شبکه باشند سختی استخراج بالاتر رفته و شبکه ی بیتکوین ایمن تر خواهد بود.

سختی استخراج بصورت مداوم پس از دستور دولت مرکزی چین به مقامات محلی مبنی بر اقدام برای خارج کردن ماینرهای فعال از شبکه از تاریخ ۲۱ می سال جاری کم شده بود. طبق آخرین اطلاعات در ۱۷ جولای پس این اقدام چین این پروسسه و سختی به ۱/۴ حالت عادی رسیده بود.

برای اولین بار بعد از این اقدامات چین، به نظر میرسد در تغییرات جدید هفته ی آینده اتفاقات مثبتی رخ دهد تا میزانی سختی استخراج چیزی معادل ۱.۷۵ درصد با توجه به گزارش روز شنبه خبرنامه ی ماینین لوکسور مستقر در سیاتل افزایش یابد.

نیک هانسن مدیرعامل شرکت لوکسور اینگونه اذعان کرد که:

میتوان گفت قبل تر از محدودیت های چین، شرکت های بزرگ ماینینگ در آمریکای شمالی همچون ماراتن و رایوت که از قبل عملیات استخراج خود را با نگاه به افزایش غیرمنتطره قیمت بیتکوین در اوایل سال ۲۰۲۱ افزایش داده بودند نیز یکی دیگر از عوامل سختی های اعمالی جدید هستند

هانسن اضافه کرد : “در حالی که در آن زمان شاهد افت بزرگ هش ریت در سراسر شبکه بودیم ، سایر استخراج کنندگان نیز در حال استقرار سخت افزار جدید بودند.”

با توجه به تیتر خبر انتظار میرفت این سختگیری ها در چین و بیرون رفتن بسیاری از این ماینرها از شبکه افت شدیدی در سختی حل معادلات بلوک ایجاد کند، اما با توجه به اسقرار سطح وسیعی از تجهیزات استخراج در امریکای شمالی، نه تنها روند سختی کم نشده، حتی متوقف نشده و انتظار میرود در ماه آینده سخت تر نیز گردد و حاشیه سود ماینرها کم و کم تر از گذشته شود.

و اما ایران میتوانست با تولید برق در طول ۵ سال اخیر و تسهیل روند استقرار و فعالیت ماینرها در کشور یکی از بزرگترین کشورهای میزبان ماینرها باشد تا بتواند قدرت بی بدیلی در حوزه ی کنترل منابع آینده ایجاد کند که متاسفانه باز هم از این قافله عقب ماندیم. امید است در آینده پیش رو بتوان این عقب ماندگی را جبران نموده و با توجه به سطح منابعی که ایران دارد میتواند بخش زیادی از این بازار را از آن خود کند.

س.م.م متولیان/ کوبکس